Work with Qt lorem ipsum ipsum dolor lorem sit amet.

Functieomschrijving

H.U.B - Talent Acquisition Specialist (m/v/x) COD 38u

Bedrijfsdetails

Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B.) bestaat uit het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Deze grote universitaire ziekenhuisgroep werd in 2021 opgericht op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) en garandeert niet alleen zorg van hoge kwaliteit voor iedereen maar ook uitmuntendheid op het vlak van opleiding en onderzoek. Het H.U.B. telt 1.420 hospitalisatiebedden en meer dan 6.000 personeelsleden, waaronder 841 FTE artsen en 3.975 niet-medische beroepen.

Het H.U.B. heeft als ambitie om aan al zijn teams een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden met opleidings- en doorgroeimogelijkheden en wil tegelijkertijd het voortbestaan, en dus de financiële levensvatbaarheid, van het geheel garanderen.

Functie

Het Departement Human Resources kent momenteel een nieuwe opbloei met tal van ambitieuze toekomstplannen voor onze instelling en onze medewerkers. Om het huidige team te versterken, zoeken wij een

Talent Acquisition Specialist (M/V/X)

Algemene beschrijving van de functie :

De Talent Acquisition Specialist ondersteunt de uitrol van HR-projecten verband houdend met de strategie van het H.U.B. Hij neemt actief deel aan de inzet van concrete acties. Deze projecten omhelzen de volledige levenscyclus van een werknemer.

Uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden :

Opdrachten :

U hangt af van de Talent Manager en zult de volgende hoofdtaken uitvoeren :

Nauw samenwerken met de Talent Manager en de Business Partners om kwalitatieve wervingsdiensten en -procedures te ontwikkelen, en dit met een hoge mate van autonomie. U zult gelast zijn met alle wervingsopdrachten van het H.U.B., de dossiers inzake opleiding en ontwikkeling, evenals alle projecten van het HR-departement in samenhang met andere aangelegenheden.

 • De projecten inzake werving, attractiviteit, personeelsbehoud, integratie, ontwikkeling van competenties en interne mobiliteit verzekeren ;
 • Voorbereidend werk verrichten ter ondersteuning van de werving van de knelpuntprofielen (samenwerking met de scholen; begeleiding van de stagiairs, gebruik van buitenlandse kanalen, …) ;
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van een leermanagementsysteem en van een institutioneel e-learning platform ;
 • Drager zijn van de strategische aanpak van de projecten en operationeel werken aan de vooruitgang van het project ;
 • Rekening houden met de veranderingen op het gebied van talent management en waar nodig nieuwe implementaties voorstellen ;
 • Zich als een ambassadeur van de instelling gedragen m.b.t. de veranderingscultuur en de inherente verwachtingen (openheid, flexibiliteit, vernieuwing, oplossingsgerichtheid, proactiviteit) ;
 • Samen met het communicatieteam neemt u deel aan het opzetten van projecten en acties ter verhoging van de aantrekkingskracht van het H.U.B., met name via sociale media, jobdays,…

Profiel

Uw profiel :

 • U bent in het bezit van een Masterdiploma (HRM, HEC, Arbeidswetenschappen…) en beschikt over een aantoonbare ervaring, bij voorkeur in een talent management team ;
 • Als vlotte projectbeheerder begeleidt u de medewerkers bij het ontwikkelen van hun praktijken en competenties ;
 • U bent resultaatgericht, u hebt inzicht in het oplossen van problemen en bent bekwaam om beslissingen te nemen om situaties vooruit te helpen ;
 • U bent bijzonder communicatief, zowel geschreven als gesproken, en bekwaam om een grote verscheidenheid van belanghebbenden samen te brengen en te beïnvloeden ;
 • U bent klantgericht, u kunt behoeften analyseren en uw interne partners adviseren ;
 • U gaat nauwgezet en analytisch te werk, u bent bekwaam om informatie te verzamelen en de behoeften samen te vatten, ontwikkelen van reportingdragers en -tools ;
 • U bent zeer communicatievaardig, u drukt zich vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk, en bent in staat om constructieve werkrelaties met alle soorten gesprekspartners te ontwikkelen ;
 • U bent autonoom en toont initiatief bij de uitvoering van uw taken en de ontwikkeling van de praktijken van de afdeling ;
 • U kunt uw werk efficiënt organiseren door de juiste prioriteiten te stellen en uw werk de nodige nauwkeurigheid geven ;
 • Uw menselijke kwaliteiten stellen u in staat om een vertrouwensrelatie op te bouwen met uw gesprekspartners ;
 • U bent in staat te evolueren in een complexe en veranderende omgeving waarbij u blijk geeft van mentale weerbaarheid ;
 • U bent nieuwsgierig naar uw werkomgeving en kunt u verdiepen in verschillende onderwerpen en beroepen ;
 • Tenslotte geeft u blijk van een veranderings- en vernieuwingsdrang ;
 • U bent computervaardig en beheerst de digitale tools.

Taal

Talen

 • U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven.

Aanbod

Wij bieden :

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen
 • Het ziekenhuis is vlot toegankelijk met de metro, kosteloze parking

 • Online op:wo 21 februari 2024
 • Locatie: Brussel

ULB HOPITAL ERASME

Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]